Special Purpose Vehicle

Als we het willen hebben over sociale innovaties dan is het beslist handig om weten dat er zoiets bestaat als een ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV), dit is een organisme waarnaar (financiële) risico’s getransformeerd kunnen worden. Een SPV is echter weinig gekende materie, het biedt ons wel alle modaliteiten om het economische herstel in te luiden. Binnen een SPV gelden niet dezelfde regels van de traditionele markt, ook om deze reden ‘buitenbalansvehikel’ genoemd. Laat ons eerst even kijken wat wikipedia hierover stelt:

Isolatie risico’s

Een Special Purpose Vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en gebruikt. Men spreekt ook wel van SPC (Special Purpose Company) of SPE (Special Purpose Entity). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een bepaalde transactie of project in een aparte vennootschap wil onderbengen. De reden kan zijn dat men het risico op deze transactie wil isoleren van de andere activa en passiva van het bedrijf. Ook kunnen er competitieve redenen achter zitten. Een nieuwe vennootschap zal namelijk niet gebonden zijn aan bepaalde licencing-agreements die het bestaande bedrijf heeft, dus kan het bedrijf bepaalde intellectuele eigendommen hierin onderbrengen. Tevens kunnen er belastingtechnische redenen bestaan voor het gebruik van een SPV.

Schoon

En last but not least zal een “schoon” vennootschap minder lastige (publiekrechtelijke, effectenrechtelijke en andere) toetsingsprocedures hoeven te doorlopen voor het aan de transactie mag deelnemen. Om deze reden wordt een SPV vrijwel nooit herbruikt, maar altijd geliquideerd. Een bedrijf kan SPV’s zelf beheren, maar kan hier ook een speciale dienstverlener voor gebruiken, een trustkantoor. De volgende elementen zijn van belang voor een SPV:

  • De entiteit kan snel worden opgericht
  • De registratie bij de belastingdienst en het handelsregister verloopt vlot
  • De entiteit kwalificeert als fiscaal inwoner van het land en kan gebruik maken van verdragsvoordelen
  • De entiteit kan met een minimum aan administratieve rompslomp direct aan het rechtsverkeer deelnemen

Trustkantoor

Een trustkantoor, ook wel aangeduid met de Engelse term Corporate Service Provider is een kantoor dat zich bezighoudt met het beheren van vennootschappen. In de meeste gevallen treedt het kantoor of de werknemers hiervan op als directeur. Trustkantoren dienen niet verward te worden met trusts. Een trust is, afhankelijk van de context, een Angelsaksische rechtsfiguur of een monopolist. Een trustkantoor kan bij beiden uiteraard betrokken zijn, maar heeft hier verder qua betekenis niets mee te maken. (lees meer)

Interpretatie

Een SPV leent zich voor verschillende doeleinden en steeds afhankelijk van menselijke keuzes. Deze doelstelling kan divers zijn, het gebruik van een SPV is derhalve een optie die vrij tot onzer beschikking staat. We vinden hiermee aansluiting met het panarchisme, verschillende scenario’s zijn mogelijk waardoor dan ook verschillende wereldbeelden kunnen ontstaan. Met de economisch crisis indachtig biedt een SPV alle modaliteiten die we nodig hebben om een andere realiteit tot stand te brengen, niet enkel in woord maar ook in daad.

Pro forma

Indicatief kunnen we deze methodiek voorstellen, in dit voorbeeld richten we de aandacht op het mondiale schuldencomplex. We veronderstellen een wereld met vijf economische agenten en maken een momentopname, dit vertaalt zich naar een consolidatie (moment X+0). Vervolgens passen we het Reverse Debt System toe middels een boekhoudkundige journaalpost, dit resulteert in een wereldbeeld zonder schulden of vorderingen (moment x+1). Buiten balans wordt deze journaalpost weerspiegeld in de SPV zoals onderstaand beeld aangeeft:

Evaluatie

Technisch gezien is er geen restrictie om alle schulden naar de SPV te transfereren, dit is een kwestie van (monetair) beleid. Bovenstaande voorstelling weerspiegelt een radicale benadering, praktisch gezien zal een gefaseerde aanpak raadzamer zijn. Hoe dan ook, een SPV geeft ons alle middelen die we nodig hebben om het economische herstel in versneld tempo te realiseren met tal van neveneffecten. Een SPV is derhalve als een beleidsinstrument te zien, we maken er gebruik van of ook niet. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s