Res Non Verba

In deze sectie maken we de proef op de som, de werkdocumenten zijn simultaan te beschouwen en beslist niet limitatief. Door deze werkwijze scheppen we een ruim speelveld waarbinnen een en ander beter begrepen kan worden. Net zoals elke doelstelling een strategie vereist om ze te realiseren, is dat in ons geval niet anders. Welke strategieën kunnen we bedenken om een en ander onder de aandacht te brengen, hierbij wetend dat sociale innovaties – ondanks oprecht en degelijk onderbouwd – niet altijd op applaus onthaald worden. Aan verklaringen voor deze paradoxale waarneming ontbreekt het echter niet, gemakshalve de werkdocumenten in een reeks hyperlinks gebundeld:

Sociale innovatie

In praktijk zijn er nogal wat ontkiemende sociale innovaties, dit kan gaan over het invoeren van een basisinkomen tot een mondiale eenheidsmunt die de traditionele valuta-oorlog overstijgt. Al deze innovaties kunnen begrepen worden binnen dezelfde denksfeer, in lijn met het organische mondialiseringsproces waarover wetenschappers deskundig rapporteren. Binnen dit brede spectrum richten we de aandacht op het schuldencomplex, het Reverse Debt System geldt als sociale innovatie ter dialoog en onderzoek. Naar analogie met de besluitvormingstheorie gebruiken we een vereenvoudigd model van de werkelijkheid, het Reverse Debt System (RDS) laat toe om komaf te maken met het verleden opdat een ander toekomstbeeld zich kan nestelen binnen onze samenleving. Het panarchisme laat toe om hier ongestoord over te reflecteren, een beeld zegt meer dan duizend woorden:

Eleboration Likelihood Model

Panarchisme is een politieke filosofie die ervan uitgaat dat ieder individu mag bepalen tot welke overheid hij of zij thuishoort. Hierbij hoeft men niet van locatie te wisselen. Het idee is dat mensen zelf overheden maken, waarop andere mensen zich kunnen ‘abonneren’. Het panarchisme is niet zomaar wat, systeemdenkers weten maar al te goed wat hiermee bedoeld wordt en correct begrip vergt toch wel iets meer dan een ‘vingerknip’. Sociaal innovatieve ideeën hebben steeds een weg af te leggen vooraleer ze collectief als vanzelfsprekend aanvaard worden, voor het Reverse Debt System is dat niet anders.

Garantie

Hoe nobel ook, garantie op succes kan echter niet verzekerd worden door de veelheid aan meningen en dominante ideologieën, het Elaboration Likelihood Model (ELM) laat wel toe om een en ander te evalueren. En zoals eerder gesteld, het RDS komt niet ‘solo slim’, het ligt in een mandje van sociaal innovatieve ideeën die tot een waarachtige paradigmabreuk kunnen leiden. Vooralsnog kunnen we slechts richting geven aan dit proces, het bekrachtigen vergt een kritische massa en oprecht co-creatieve samenwerking.

Res Non Verba

Het grote voordeel van het panarchisme is dat we vrij van denken zijn, we hoeven ons niet te conformeren aan – maar al te vaak – verstikkende regels en normen. Het panarchisme is daarom non-conformistisch wat niet wil zeggen irrealistisch, veel vaker kan nu net het omgekeerde gesteld worden waarmee de ‘waan van de dag’ onder druk komt te staan. Wanneer we het alledaagse denken verlaten openbaren zich nieuwe inzichten die een heel andere kijk op de werkelijkheid – en derhalve ook op de toekomst – toelaten. We voegen de daad bij het woord middels het Reverse Debt System, hierover interpelleren we diverse instanties. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s